ห่วงใยสตรีคลองใหญ่เปิดคัดกรองมะเร็งเต้านม-ปากมดลูกในสตรี

ตราด / ห่วงใยสตรีคลองใหญ่เปิดคัดกรองมะเร็งเต้านม-ปากมดลูกในสตรี

ผู้สื่อข่าว วิเชียร ม่วงสี วันที่30 มีค 64

ข่าว/ 0900น.วันที่30 มีค 64 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนางสาวสุรีย์รัตน์ ธนากิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ กล่าวรายงานโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.คลองใหญ่ โดยมีนายแพทย์ สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นประธานจัดโครงการ พร้อมผู้ร่วมโครงการกว่า 40 ราย

ทั้งนี้ด้วยในปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งของสตรีในประเทศไทย ซึ่งทําให้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยเพาะโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในสตรี พบได้ถึง 3 คน ในประชากรหนึ่งแสนคน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต แระมาณ 4,500 ราย ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 30-60 ปี ถ้าสามารถตรวจพบและให้การรักษาในระยะเริ่มแรก ซึ่งร้อยละ 80% ของมะเร็งเต้านม สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจเต้านมด่วยตนเองเป็นประจําทุกเดือน เพื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการแนะนําให้ปฎิบัติมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก สามารถปฎิบัติได้ง่ายด้วยตนเอง ประหยัดเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เนื่องสตรีโรคมะเร็งปากมดลูก โดยส่วนมากระยะแรกเริ่มแรกของมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆซึ่งต้องอาศัยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจภายใน เพื่อความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคได้

อบต.คลองใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญและความห่วงใยในสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของ อบต.คลองใหญ่ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้สตรีกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

 

 

Related posts