นครนายก – การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช 2563

นครนายก – การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

คณะสงฆ์ภาค 12 จัดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช2563 (ปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว)

 

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคระภาค 12 ได้จัดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2563 ซึ่งมีจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ ให้การต้อนรับ

ด้วยคณะสงฆ์ ภาค 12 ได้จัดการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ เนื่องจากที่ได้มีการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา โดยมีคณะสงฆ์ทั้ง 4 จังหวัด เช่นจังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดนครนายก,จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดสระแก้ว มีระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวัดผลธรรมศึกษาชั้นตรี 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เมื่อการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นจะได้มีการประกาศผลการสอบต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

 

Related posts