ข่าวแพร่ อบต.บ้านหนุนจัดฝึกอบรม อสม.ตำบลบ้านหนุนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 4นาทีปลอดภัยถึงมือแพทย์

ข่าวแพร่
อบต.บ้านหนุนจัดฝึกอบรม อสม.ตำบลบ้านหนุนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 4นาทีปลอดภัยถึงมือแพทย์


วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางกชกร เกยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมวิทยากร กู้ชีพ อบต.บ้านหนุน โดยอบรมถ่ายทอดแลกเปลื่ยนเรียนรู้ให้กับแก่ อสม. ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านหนุน ทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและช่วยฟื้นคืนชีพ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่งมอบให้แพทย์เพื่อให้การรักษา และนำความรู้ที่ได้ร่วมไปขยายถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนหมู่บ้าน ในกิจกรรม1ครอบครัว1ฟื้นคืนชีพ(CPR)
เบื้องต้นในวันนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ได้จัดวิชาภาคการช่วยเหลือและให้สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติจริงจนมีความชำนาญและสามารถนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเขตละแวกรับผิดชอบจนมีความชำนาญสามารถช่วยเหลือชีวิตทั้งผู้ประสบเหตุที่เกิดขึ้นจริงได้สามารถช่วยส่งให้ถึงมือแพทย์ที่จะได้ทำการรักษาอย่างมีความปลอดภัยต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts