“มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s ท่าMemnories Season ๒” ที่ประตูแพ

“มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s ท่าMemnories Season ๒” ที่ประตูแพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s ท่าMemnories Season ๒” ที่ประตูแพ

ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memnories Season ๒” ที่จัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ที่กรมธนารักษ์ ได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย ๑๕ หน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนา อนุรักษ์ และรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำมากมาย อาทิ การวาดภาพเพ้นท์สีบนกระเป๋าผ้า การฝึกทำงานหัตถกรรมแกะสลักด้วยตะปู การเล่นเกมฝึกไหวพริบ รวมถึงมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ในการนี้ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วัฒนธรรมและความคิด สร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย //

นางสาว.สายรุ้ง ธรรมมี รายงาน จังหวัดเชียงใหม่

Related posts