เพชรบุรี-”ยุทธพล“ นำ องค์กรชุมชนและ หน่วยงานพม. ทำ MOU เดินหน้าแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ร่วมกัน

เพชรบุรี-”ยุทธพล“ นำ องค์กรชุมชนและ หน่วยงานพม. ทำ MOU เดินหน้าแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09:30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (นส.จารุวรรณเชิงชาญวิชญ์) และ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พบปะขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 100 คน ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการภาคประชาชนและตอกย้ำ แก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดเพชรบุรี

ดร. ยุทธพล ได้กล่าวให้กำลังใจการทำงานเพื่อส่งต่อสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเพชรบุรี และจะเชื่อมโยงประสานแหล่งทุนและแหล่งสวัสดิการเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อ เป็นกลไกการเชื่อมประสานสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่
ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป .

ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

Related posts