อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน ศกนี้ พร้อมเชิญชวนร่วมประกวดชิงรางวัลจัดสำรับอาหาร

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน ศกนี้ พร้อมเชิญชวนร่วมประกวดชิงรางวัลจัดสำรับอาหาร

วันที่ 29 มีนาคม เวลา 18.00 น. ที่ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน ตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 ณ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ภายใต้คอนเซ็ปท์ วัฒนธรรมคู่อาหาร สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าร้านอาหาร กว่า 50 ร้านค้า การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน การเสวนา ในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก ละครชาตรี และการแสดงพื้นบ้านกว่า 50 การแสดง การประกวดจัดสำรับอาหารในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท และการแสดงลิเกจากคณะต่าง ๆ ทุกวัน ๆ ละ 2 คณะ
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาหารถิ่นควบคู่กับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts