ลำปาง -บูรณาการรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

ลำปาง -บูรณาการรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 เพื่อหยุดความสูญเสียจากเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายซ้ำอีก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ม.ค. 2567 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นายพร้อมด้วย หน่วยงาน ปภ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 200 คน

ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายและขอบทางเท้า บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

ท้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายซ้ำอีก และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts