ศรีสะเกษ ! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี 2567 สร้างกระแสลดความสูญเสียบนท้องถนน

ศรีสะเกษ ! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี 2567 สร้างกระแสลดความสูญเสียบนท้องถนน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี 2567 โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนและผู้ร่วมงาน การรณรงค์นำคนข้ามทางม้าลายปลอดภัย เปิดไฟหน้าจอโทรศัพท์พร้อมกันกับส่วนกลางและปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างกระแสให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียบนท้องถนนต่อไป
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งขาดระเบียบวินัยขาดพื้นฐานปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นภัยเงียบที่อันตรายต่อผู้ใช้ถนน ดังตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 15.09 น. แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ได้ถูกรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย ซึ่งข่าวการเสียชีวิตของหมอกระต่าย ได้ก่อให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิ์ความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้สังคมไทยเกิดความตระหนักต่อความปลอดภัยทางถนน ส่งผลต่อค่าเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้ 12 คนต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2570 และกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดกระแสอย่างกว้างขวางต่อเนื่องทุกเดือน ร่วมกันส่งแสง โดยการเปิดไฟหน้ารถในกรณีที่กำลังขับรถ และเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 11.10 พร้อมกับส่วนกลางต่อไป
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts