ลำปาง-มร.ลำปาง จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการฟื้นฟูประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง

ลำปาง-มร.ลำปาง จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการฟื้นฟูประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 20 ม.ค.2567 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไชยมงค (จองคำ)
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง โดย มร.ลำปาง จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการฟื้นฟูประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร เป็นประธานพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก Ming Kyaw Linn กงสุลเมียนมาร์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงาน พร้อมด้วย รศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ธิการบดี มร.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้แทน ผบ.มทบ.32 หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวไทยใหญ่ใน จ.ลำปาง เข้าร่วมงาน

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ มร.ลำปาง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เรื่อง “การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีป่อยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปางสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งสริมศักยภาพของพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” ภายใต้ วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ในกรอบ สถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Management Institute) คู่ขนานกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกระบวนการทำงานระหว่าง มร.ลำปาง ร่วมกับ จ.ลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

โดยกิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและมอบรางวัล การประกวดการจัดหม้อตอก และการทำแกงฮังเลต้นตำหรับ พม่าไทใหญ่ การแสดงชุด ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า การแสดงชุด ฟ้อนหุ่นกระบอกพม่า แฟชั่นโชว์ชุดพม่า ไทใหญ่ (ประยุกต์) การแสดงชุด พินิจอาภรณ์ นครมัณฑะเลย์ กิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวหย่ากู) การจัดดาเครื่องพิธีกรรมสำหรับการถวายข้าวซ่อมต่อ การประกวด “การแต่งกายนุ่งคัวย้อง พม่าไทใหญ่นครลำปาง”โดยช่วงบ่ายมีขบวนแห่ประเพณี ปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง เริ่มต้นขบวน ณ บริเวณมิวเซียมลำปาง ขบวนเคลื่อนมายังวัดไชยมงคล (จองคำ) มีช่างฟ้อนจิตอาสาจังหวัดลำปาง ฟ้อนต้อนรับขบวนเคลื่อนถึงบริเวณงานการแสดงตีกลองปู่จาต้อนรับขบวน

ปอยต่างข้าวซ่อมต่อ คติความเชื่อเรื่องการทำบุญด้วยข้าวของชาวพม่าในเมืองลำปาง ส่วนใหญ่ของสิ่งของที่ชาวพม่านำมาทำบุญคือข้าว และรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน และนำข้าวที่เป็นผลผลิต รุ่นแรกของฤดูและดีที่สุดมาถวายพระภิกษุ เพราะเชื่อว่าจะได้รับผลบุญมาก การทำบุญด้วยข้าวและบริจาคข้าวให้กับผู้ยากไร้เชื่อว่าจะได้อานิสงค์มาก “งานปอยต่างข้าวซ่อมต่อ” ถือเป็นงานบุญสำคัญที่ในอดีตของชุมชนชาวพม่าไทใหญ่ในเมืองลำปาง คำว่า “ปอย” เป็นภาษาล้านนาและไทใหญ่ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า “แปวว์”ในภาษาพม่าที่แปลว่า “งานบุญ” ส่วนคำว่า “ต่างข้าวซ่อมต่อ” คำว่า”ซ่อมต่อ” มาจากภาษาพม่าคือคำว่า “ซุนต่อ”หมายถึงการทำบุญด้วยข้าวสาร เมื่อเรียกตามสำเนียงท้องถิ่นจึงกลายเป็นคำว่า”ซ่อมต่อ”ส่วนใหญ่จะนิยมจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา บางวัดอาจเสื่อนมาจัดได้ถึงช่วงเดือน มกราคมหรือกุมภาพันธ์

ทั้งนี้ในวันที่ 21 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 05.00น. จะมีการทำพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุณี แห่ง มัณฑะเลย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี เกิดจากความเชื่อของชาวเมียนมาตามเรื่องเล่าในอดีต ที่ว่าพระมหามัยมุนีได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงต้องจัดพิธีล้างหน้า แปรงฟัน ให้เหมือนกับคนในทุกเช้า ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้สืบทอดกันมานับร้อยปี และในเวลา 09.00น. จะมีการทำพิธีถวายข้าวซ่อมต่อ พิธีถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวลำปางและทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมงานตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts