สุรินทร์/ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรีผู้ท้าชิงโค้นแชมป์หลายสมัยลงแบบคะแนนเส้นยาแดงผ่าแปด..!!

สุรินทร์/ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรีผู้ท้าชิงโค้นแชมป์หลายสมัยลงแบบคะแนนเส้นยาแดงผ่าแปด..!!


สุรินทร์ศึกวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรี วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ที่ผ่านมานั้นชาวบ้าน6หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ออกมาลงคะแนนเสียงหน่าแน่นตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตรและสร้างกระแสหน้าใหม่พลิกล็อกเทคะแนนเสียงให้ฝั่งผู้ท้าชิงแบบแชมป์หลายสมัยต้องตกจากแชมป์ที่ครองนานมาเกือบหลายสิบปีแบบคะแนนห่างกันเพียง13คะแนน………………
***จ.29มี.ค.64 เมื่อช่วงคืนของวันที่ อาทิตย์ที่28มีนาคม64ที่ผ่านมาหลังจากศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัตนบุรีปีนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยผู้ท้าชิงนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตํารัตนบุรีล็อกถล่มแชมป์เก่าหลายสิบสมัยต้องสอบตกเกือบยกทีมหลังจากชาวบ้าน6หมู่บ้านในเขตเทศบาลต้องการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและเน้นมุ่งด้านการพัฒนาชุมชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่จึงออกมาเทคะแนนให้
ในครั้งนี้ผู้สมัครหมายเลข2 “กลุ่มพัฒนาเทศบาล”โดยนายณัฐวัฒน์ อรรถกุลวัฒน์ ชนะด้วยคะแนนเสียงแบบต้องลุ้นกันชนะห่างเพียง13คะแนนด้วยคะแนนเสียง=1393คะแนนส่วนแชมป์เก่าหลายสมัยจาก”กลุ่มลูกเจ้าพ่อศรีนครเตา โดยผู้สมัครหมายเลข1คือนายวีระ เทพวงศ์ศิริรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรี หลายสมัย ที่ได้คะแนน=1380 คะแนนส่วน ลูกทีมที่ลงสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัตนบุรีทั้งหมด12คนใน2เขตเลือกตั้ง ส่งเขตละ6คนที่ส่งในนามกลุ่มลูกเจ้าพ่อศรีนครเตาต้องสอบตกเกือบหมดได้เพียง2คนเท่านั้น จากทั้งหมด8หน่วยเลือกตั้ง6หมู่บ้านจํานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจํานวน4,324คน2เขตเลือกตั้ง/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/080-201-0845

Related posts