นายกเม้ง ชนะเลือกตั้งเมืองสัตหีบ นำ สท.กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เข้าเกือบยกทีม หลุดเก้าอี้ 1 ตำแหน่ง

นายกเม้ง ชนะเลือกตั้งเมืองสัตหีบ นำ สท.กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เข้าเกือบยกทีม หลุดเก้าอี้ 1 ตำแหน่ง


หลังบรรยากาศการปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบทั้ง 3 เขต ทั้งหมด 28 หน่วยเลือกตั้ง จากจำนวนประชากร 17,669 คนที่มีสิทธิเลิกตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยเทศบาลเมืองสัตหีบมีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่ หมายเลข 2 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง หัวหน้าทีมสัตหีบทีมเรา หมายเลข 3 นายสภา พละวารี โดยมี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 36 คน จาก กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ และ ทีมสัตหีบทีมเรา
โดยหลังจากปิดหีบนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่ ได้ 3,855 คะแนน พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง หัวหน้าทีมสัตหีบทีมเรา ได้ 2,865 คะแนน และ หมายเลข 3นายสภา พละวารี ได้ 446 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,669 คน โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 7,750 คน คิดเป็น 43.86 % เป็นบัตรดี 7,166 บัตร บัตรเสีย 242 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 342 บัตร
สำหรับ ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 1 ได้แก่ ทีมสัตหีบทีมเรา นายสุทธิชัย เกียรติมนตรี ได้ 1,061 คะแนน และ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์ ได้ 1,000 คะแนน นายบรรจบ ชูเกลี้ยง ได้ 983 คะแนน นายชัยยะ มีมาก ได้ 943 คะแนน นายสังสรรค์ สุขผล ได้ 917 คะแนน และ นางสาวพัฒน์ชนาธร ปั้นประสงค์ (น้ำ) ได้ 907 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,782 คน โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,478 คน คิดเป็น 42.86 % เป็นบัตรดี 2,144 บัตร บัตรเสีย 208 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 126 บัตร
ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 2 จากกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ยกเขต นายทวี คงสวัสดิ์ ได้ 1,106 คะแนนนางสาวประเสริฐ เอี่ยมเพชร ได้ 1,090 คะแนน นายนิติธร ทองเจริญสุข ได้ 1,075 คะแนน นางสาว กชนก ขะตะเจริญ ได้ 1,063 คะแนน นายสุภกร จาริพิบูล ได้ 1,020 คะแนน และ นายสุรศักดิ์ สงวนศิลป์ ได้ 981 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,818 คน โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,571 คน คิดเป็น 44.19 % เป็นบัตรดี 2,186 บัตร บัตรเสีย 191 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 194 บัตร
ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 3 จากกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ยกเขต นายวรเทพ นันทมางกูล ได้ 1,114 คะแนน นายอลงกรณ ศรีโพธิ์ ได้ 1,077 คะแนน ร้อยตำรวจตรี ทองหล่อ พานดอกไม้ ได้ 1,026 คะแนน นายวิโรจน์ จันทฤทธิ์ ได้ 1,002 คะแนน นาวาเอก สนิท บุญเผื่อน ได้ 998 คะแนน และ นายวิเชียร ศิริโท ได้ 975 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,063 คน โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,691 คน คิดเป็น 44.38 % เป็นบัตรดี 2,257 บัตร บัตรเสีย 161 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 273 บัตร แต่อย่างไรก็ตามต้องสรุปผลคะแนนให้กับ กกต. จังหวัดชลบุรี เพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการต่อไป โดยบรรยากาศการเลือกตั้งและการนับคะแนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts