นครนายก อาชีวะประชันฝีมือแข่งขันทักษะหาตัวแทนระดับภาค 29 มีนาคม 2564

นครนายก อาชีวะประชันฝีมือแข่งขันทักษะหาตัวแทนระดับภาค 29 มีนาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนระดับภาคไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติต่อไป

วิทยาลัยเทคนินครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 โดยมีนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานว่า ในปีการศึกษา 2563นี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่แข่งขันฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยกระจายพื้นที่จัดการแข่งขันฯ ไปยังสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง รวม 23 สถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกิจกรรมการแข่งขันฯ แบ่งออกเป็น 72 ทักษะ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน 18 ทักษะ ใน 7 แผนกวิชา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสแสดงออกด้านความรู้ และความสามารถตามความถนัด และคัดเลือกตัวแทนจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts