ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ จากครอบครัวไทยดำรงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ จากครอบครัวไทยดำรงค์

วันที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ จาก คุณพ่อห้วยชุ้น คุณแม่กิมลุ้ย แซ่ตั๊น (ไทยดำรงค์) พร้อมด้วยบุตร-ธิดา จำนวน 12 เครื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเพื่อสังคมไทย ทั้งนี้ ได้จัดสรรเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts