สนามนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีผลิกโผ ตระกูล ” อังกินันทน์ ” แชมป์ผูกขาด นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ถูกโค่น

สนามนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีผลิกโผ ตระกูล ” อังกินันทน์ ” แชมป์ผูกขาด นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ถูกโค่น

 

ผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปรากฏว่านายกิตติพงษ์ เทพพานิช หัวหน้ากลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 5,404 คะแนน นายพลยุทธ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มผาด ได้ 5,207 คะแนน ทิ้งห่างกัน 203 คะแนน และหมายเลข 3 นายณรงค์ พรหมสะอาด หัวหน้ากลุ่มประชาชน ได้ 391 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 16,379 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 11,65 4 คนคิดเป็นร้อยละ 71.15 บัตรดี 11,002 ใบ บัตรเสีย 329 ใบ บัตร ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 323 ใบ

 

ทำให้นายกิตติพงษ์ เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีครั้งนี้

 

ทั้งนี้นายพลยุทธหรือเปี๊ยบ เป็นน้องชายนายยุทธพล อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็น บุตรชายคนเล็กของนายยุทธ (เปี๊ยก) อังกินันทน์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย

การที่นายพลยุทธ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มผาด ทำให้ ประวัติศาสตร์การครองตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีของกลุ่มผาด ที่มีมาต่อเนื่องนานกว่า 50 ปี ตั้งแต่สมัยนายผาด อังกินันทน์ ปู่ของนายพลยุทธ เป็นนายกเทศมนตรี ขาดช่วงลง

 

Related posts