ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 73 แห่ง ไม่เป็นทางการของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ร้อยเอ็ด/…

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 73 แห่ง ไม่เป็นทางการของจังหวัดร้อยเอ็ด

.เวลา 08.00-17.00 น.อาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2564 เป็นการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 73 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 72 แห่ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง การประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ระบุว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ในวันที่ 27 เม.ย.2564 หากไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ถ้ามีกรณีร้องเรียนกล่าวโทษ กกต. ก็ต้องสืบสวนไต่สวน ทำให้การประกาศผลล่าช้าออกไปอีกเดือน หรือประกาศผลภายในวันที่ 27 พ.ค.2564 

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts