อําเภอคลองใหญ่/ศึกชิงเก้าอี้นายกขาดลอยแชมป์เก่าทําสําเร็จ

อําเภอคลองใหญ่/ศึกชิงเก้าอี้นายกขาดลอยแชมป์เก่าทําสําเร็จ ” ปิดหีบเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปิดหีบเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยทยอยขานคะแนน

บรรยากาศการกองเชียร์ปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ตําบลในพื้นที่ ตําบลหาดเล็กและตําบคลองใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนกระทั่งถึงเวลา 17.00 น.ทั้ง 2 ตําบล หน่วยเลือกตั้ง ได้ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยพร้อมกัน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      โดยที่หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 ตําบล ประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ขานปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. และเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งแยกบัตรนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะมีการแยกนับคะแนน บัตรดี บัตรเสีย ผู้ไม่ประสงค์ ลงคะแนน ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาสังเกตการณ์การขานคะแนนในครั้งนี้ด้วยความสนใจ

ภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ก็จะขนหีบบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ไปยังเทศบาล แต่ละเทศบาล เพื่อรอนับคะแนนรวม อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนภายในเวลา 22.00 น.วันนี้ (28 มี.ค 64)ที่ผ่านมา เขตตําบลหาดเล็กนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เบอร์ 1 นางสําราญ ประสิทธิเวช ได้คะแนน 67 คะแนน เบอร์ 2 นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช ได้คะแนน 2,015 คะแนน เบอร์ 3 นายคุณาฒัย ศิริ ได้คะแนน 559 คะแนน เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,268 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,642 คน ร้อยละ 72.40 เขต 2 ผู้มาใ้ช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,569 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,125 คน ร้อยละ 71.70 ส่วนทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เบอร์ 1 นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล ได้คะแนน 1,416 คะแนน เบอร์ 2 นายบุญธรรม นิ่มมาก ได้คะแนน 557 คะแนน เขต 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,993 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,181 คน ร้อยละ 60.47 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,865 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,054 คน ร้อยละ 56.51 ยังไม่เป็นทางการ

/ภาพ/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงานในพื้นที่ท้องถิ่น

Related posts