ปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลขอนแก่นแล้ว “ธีระศักดิ์-ชัชวาล” คะแนนสูสี คาดรู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม และไม่มีบัตรเขย่ง

ปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลขอนแก่นแล้ว “ธีระศักดิ์-ชัชวาล” คะแนนสูสี คาดรู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม และไม่มีบัตรเขย่ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนับคะแนนสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 84 เทศบาล ที่ กกต.ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ในวันนี้ โดยทันทีที่ครบกำหนดเวลาปิดหีบเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ขานเวลาและประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนที่จะใช้ประกาศคำสั่งตามที่ กกต.กำหนดปิดทับบริเวณช่องหย่อนบัตร และเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารและเริ่มการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยแยกการนับคะแนนออกเป็น 2 ชุด คือนายกเทศมนตรีขอนแก่น และ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเมื่อการตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วเสร็จจึงเริ่มนับคะแนน ไปพร้อมๆกัน
ทั้งนี้จากการนับคะแนนไปได้ประมาณ 20% ปรากฎว่า นายชัชวาล พรอมรธรรม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หมายเลข 2 มีคะแนนสูสีกับนายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หมายเลข 3 ขณะที่คะแนนของสมาชิกสภาฯ พบว่า มีคะแนนที่สูสีกันในหลายคน

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.ทน.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในภาพรวมนั้นทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเริ้มทำการนับคะแนนไปแล้วตามขั้นตอน และเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จ ทุกหน่วยจะต้องรายงานผลการนับคะแนนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของเทศบาล ก่อนที่จะส่งผลคะแนนมาตามเอกสารและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งทั้งหมดที่จะต้องส่งวันนี้เช่นกัน ทั้งนี้การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะต้องรายงานจำนวนบัตรและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้กับ กกต.ประจำ ทน.ขอนแก่น ได้รับทราบ ในทุก 2 ชั่วโมงตามแบบที่ กกต.กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการป้องกันบัตรเขย่ง ในการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลา 21.00 น.

Related posts