บึงกาฬ แห่สมัครลงจับปลาขายตั๋ว 200-250 เก็บเงินได้เกือบ 2 แสน

บึงกาฬ แห่สมัครลงจับปลาขายตั๋ว 200-250 เก็บเงินได้เกือบ 2 แสน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มี.ค.ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ว่าคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร หรือที่เรียกกันว่ากิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ได้เปิดกิจกรรม”จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ ” ณ หนองบ่อ บนพื้นที่ 37 ไร่ ของหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา โดยเปิดให้จับปลาด้วยเครื่องมือแห และยกยอ โดยจำหน่ายบัตรให้ผู้ที่ต้องการใช้แหในราคา 200 บาทต่อ 1 คน แถมเสื้อ 1 ตัว โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ใช้แห ส่วนผู้ที่ใช้เครื่องมือยกยอ จำกัดปากกว้างไม่เกิน 3 เมตร เสียเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 250 บาทต่อยกยอ 1 ปากพร้อมรับเสือฟรี 1 ตัว
ในกิจกรรมลงแขกจับปลาในครั้งนี้ ได้ตั้งรางวัลพิเศษไว้ 5 รางวัลสำหรับผู้ที่จับปลาตัวใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดได้รับเงินรางวัลอันดับ 1 จะได้เงิน 600 บาท อันดับที่ 2. รับเงินรางวัล 500 บาท อันดับที่ 3. รับเงินรางวัล 400 บาท อันดับที่ 4. รับเงินรางวัล 300 บาท และอันดับที่ 5. รับเงินรางวัล 200 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่จับกุ้งก้ามกรามได้ตัวใหญ่ที่สุด โดยวัดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง มีเงินรางวัลมอบให้รางวัลเดียวคือ 300 บาท ซึ่งมีเซียนจับปลาทั้งแหและยอ จากอำเภอเซกา และอำเภอใกล้เคียงที่ทราบข่าวต่างสนใจเข้ามาสมัครร่วมลงแขกจับปลาในครั้งนี้กว่า 800 คน สัตว์น้ำที่จับได้ส่วนมากจะเป็นปลาจีน ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาบึกและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ทางประมงจังหวัดบึงกาฬนำมาปล่อยเมื่อ 2 ปีผ่านมา การลงแขกจับปลาในครั้งนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และร่วมสืบสานประเพณีลงแขกหาปลาด้วย
ผลจากการจัดกิจกรรมจับผลผลิตสัตว์น้ำในครั้งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านห้วยเรือเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ใช้แหและยอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,500 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ทางคณะกรรมการฯ จะรวบรวมเงินรายรับทั้งหมดเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญและปันผลรายได้ให้กับสมาชิกตามข้อกำหนดของโครงการฯ ต่อไป.
เกรียงไกร พรมจันทร์//บึงกาฬ

Related posts