นครนายก – สร้างลานกีฬาเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นครนายก – สร้างลานกีฬาเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรงรวมใจ รวมพลังความรักความสามัคคี ในการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากสารเสพติด และรู้จักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 28 มีนาคม 2564

 

ที่ลานกีฬาชุมชน หมู่ที่2 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก คุณจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก คุณปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร (เสี่ยอ๋อง)คุณอุดร พนมกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้ใหญ่จรูญ สว่างเวียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 คุณรัฐพล ศรีสว่าง อบต.หมู่ที่ 2 คุณวสันต์ ฝีมือช่าง จิตอาสาพร้อมทีมงานคนหนุ่มไฟแรง ที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านการกีฬาเพื่อชุมชน เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายตามความถนัดและความเหมาะสมกับวัย โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างลานกีฬาขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 2 ให้เป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 16 ตำบลพรหมณี ในโอกาสนี้ทางส.ส.วุฒิชัย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงานพร้อมมอบเสื้อกีฬาให้กับคณะทำงานด้วย

 

สำหรับลานกีฬาแห่งนี้มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน มีทางเข้าออกได้ 2 ด้าน สะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการในการออกกำลังกาย คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอุปกรณ์การกีฬาจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้ยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติด

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts