ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมลงคะแนน เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมลงคะแนน เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน โดยเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน จนถึง เวลา 17.00 น.

 

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2564 ) ที่หน่วยเลือกตั้งอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บรรยากาศการเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยในช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินมาลงคะแนน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้ง โดยมีนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ ซึ่งการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนซึ่งจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ซึ่งขณะยังไม่พบการรายงานผู้กระทำผิดกฎการเลือกตั้ง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ไม่มีการเลือกตั้งดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งคาดว่าในช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. จะมีผู้มาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิเกินร้อยละ 80 และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิของตน ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ เพื่อเลือกผู้บริการเทศบาลที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีเจริญความก้าวหน้าต่อไป .

 

Related posts