ตื่นตัวเลือกนายกเทศมนตรีหลายพื้นที่คึกคักเข้มข้น

จังหวัดลพบุรี 280364 ตื่นตัวเลือกนายกเทศมนตรีหลายพื้นที่คึกคักเข้มข้น

 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีการตรวจคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

สำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้งลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี ในหลายพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อเตรียมลงคะแนนกันตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบบัตรลงลงคะแนน โดยมีทางเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ ก่อนจะเข้าคูหาลงคะแนน ก็มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทุกราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

       นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูและในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดลพบุรีมีเทศบาลเมือง 3 แห่งและเทศบาลตำบล 20 แห่งที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งคาดว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจะทราบในเวลาไม่เกิน 21 นาฬิกา รวมทั้งคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก ขณะที่การแข่งขันในหลายพื้นที่ก็มีความเข้มข้นมีการแข่งขันกันสูง แต่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

 

 

Related posts