บรรยากาศการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บรรยากาศการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกฯ ทั้ง 3 คน พร้อมกับ สส.ที่มีชื่ออยู่ในเขตอำเภอเมือง ต่างลงมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้า

 

โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายพลยุทธ อังกินันทน์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกฯ หมายเลข 1 เดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมกับภรรยา เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลจคลองกระแชง หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บริเวณโรงรถสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัด

 

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ พรมสะอาดหรือผู้ใหญ่หมั่ง ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกฯ หมายเลข 3 ได้เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับลูกสาว เพื่อมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลคลองกระแชง หน่วยเลือกตั้งที่ 10 อาคารริมน้ำโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยด้านทิศเหนือ

 

และในเวลา 10.30น. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกฯ หมายเลข 2 ได้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเพียงคนเดียว เพื่อมาใช้สิทธิ์ ที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลท่าราบ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บริเวณเต็นท์ภายในวัดเกาะ

ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เวลา 9.00 น.ด็อกเตอร์ยุทธพล อังกินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาพร้อมภรรยา ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลคลองกระแชง หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บริเวณโรงรถสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัด ส่วน

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1 ได้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมภรรยาและลูกสาว เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลท่าราบ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณวัดใหญ่สุวรรณาราม ในเวลา 9.00 น.

 

ทั้งนี้ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณวัดใหญ่สุวรรณาราม มีนายประเสริฐ ระหว่างเมฆ อายุ 60 ปี ซึ่งผู้พิการ ไม่สามารถเดินได้ ทางผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้อำนวยความสะดวกความสะดวกตามที่ กกต.ได้กำหนด อย่างเต็มที่ ในการอำนวยความสะดวกการลงคะแนน และพาไปหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบ

 

ในส่วนของนางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า ตั้งแต่ 08.00 น. จนถึง 12.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 15 แห่งในเขตจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Related posts