กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายการปฎิบัติธรรมลุกขมูลกรรมของวัดดอนแก้ว

ข่าวแพร่

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายการปฎิบัติธรรมลุกขมูลกรรมของวัดดอนแก้ว

 

วันที่28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น.ณ.ลานปฎิบัติธรรมวัดดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยคณะศรัทธาบ้านดอนแก้ว – ดอนชัย ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาแห้งให้กับพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมปฎิบัติธรรมเข้ารุกขมูล ณ.วัดดอนแก้ว โดยร่วมเข้ารุกขมูลกรรมจนเสร็จสิ้นกิจของสงฆ์ในการอนุโทนาบุญในครั้งนี้ก็เพื่อหาทุนปัจจัยในการก่อสร้างหอระฆัง หอกลอง ให้แล้วเสร็จ ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ในการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ได้ทุนปัจจัยทั้งหมดจำนวน 350,933 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาท)

                 ในส่วนปัจจัยที่ทางผู้มีจิตศรัทธาได้มอบให้กับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมในพิธีเข้ารุกขมูลกรรมในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาในการถวายปัจจัยนอกเหนือจากที่ได้ปัจจัยมาจากการออกบิณบาตร

จะมีผู้ใจบุญรับเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายปัจจัยอีกต่างหากซึ่งในการเข้าร่วมพิธีเข้ารุกขมูลกรรมในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์จำนวน26รูป โดยมีพระศราวุฒิ ภูริปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว ประธานสงฆ์ผู้นำทางในการออกบิณบาตรในแต่วันซึ่งในรอบของแต่ละปีทางพระสงฆ์จะได้เดินทางมาจากทุกทั่วสารทิศตลอดถึงพระทางวัดทางภาคอีสานก็มาเข้าร่วมรุกขมูลกรรมแทบทุกปีจนพิธีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้งและได้สาธารณูประโภคได้สิ่งก่อสร้างในแต่ละปีจนกว่าทางวัดจะมีครบวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกิจของสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาสืบไปชั่วกาลนาน

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงายจากจังหวัดแพร่

Related posts