บรรยายกาศเลือกตั้ง สท.ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

บรรยายกาศเลือกตั้ง สท.ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

      วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตรตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีการวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนทุกคน ก่อนเข้าในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหากมีประชาชนรายใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ก็จะมีพื้นที่ให้นั่งพัก นอกจากนั้นยังได้มีการเตรียมคูหาเลือกตั้งพิเศษ หากพบว่ามีผู้มีสิทธิ์คนใด มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนดแล้วประสงค์จะใช้สิทธิ์

สำหรับจังหวัดนนทบุรีมี 22 เทศบาล ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

Related posts