ชุมพร – กก.ตชด.ที่41จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ27 ปี

ชุมพร – กก.ตชด.ที่41จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ27 ปี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 “ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์” ครบรอบ 27 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคม ลูกเสือชาวบ้าน แม่บ้านข้าราชการตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะแดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สำหรับก่อนประกอบพิธีมีการจัดแสดง มวยไชยา จากน้องนักเรียนจากโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานีซึ่งสามารถสร้างความ บันเทิงสารน่ารู้เกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว ให้กับผู้เข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้น พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งด้วย ต่อจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.ถวายพวงมาลัย จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พลแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพ ทหารกองเกียรติยศยิงสลุต จำนวน 19 นัด จึงเสร็จพิธี

ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอนที่ 170 ลง 13 ตุลาคม 2529 มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน อันมีผลให้แยกส่วนราชการและการบังคับบัญชาจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 8 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ตั้งขึ้นที่ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยใช้อาคารและสถานที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 7 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 8 เดิม เป็นที่ตั้งชั่วคราวเมื่อ 12 ธันวาคม 2529 อันเป็น วันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา

เมื่อ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีหนังสือขอ พระราชทานนามค่ายให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนต่างๆ ในสังกัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 โดยพระราชทาน ชื่อ “ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์” อันเป็นพระนามเดิมของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ใช้นามค่าย “อาภากรเกียรติวงศ์” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2531

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินทางเปิดศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และทางหน่วยได้ยึดถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยสืบมา

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts