ปราจีนบุรี ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก -สท. 14 แห่ง คึกคัก

ปราจีนบุรี ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก -สท. 14 แห่ง คึกคัก

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ 28 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายก – สมาชิกสภาเทศบาล ( สท.) ใน จ.ปราจีนบุรี มีทั้งเทศบาลเมือง และ เทศบาลตำบล รวม 14 แห่ง เต็มไปด้วยความคึก พบหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) อ.เมืองปราจีนบุรี ประชาชนมาต่อแถวลงคะแนนเลือกตั้ง พบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้มงวดการคัดกรองโควิด -19 กับผู้ที่มาใช้สิทธิ อาทิ การวัดอุณหภูมิ การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ การให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งทั้งนี้มีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) อ.เมืองปราจีนบุรี จัดหน่วยเลือกตั้ง 1-4 ประชาชนมาใช้สิทธิลงคะแนนหนาแน่น- คึกคักตั้งแต่เช้า พร้อมพ่อค้า-แม่ขายนำอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายให้ประชาชนที่มารอลงคะแนน หรือ หลังลงคะแนนแล้วขายดิบ-ขายดี นางแป๋ว แลเพ่ง อายุ 76 ปี กล่าวว่า “อยู่แถวต้นกระบกย่านชุมชนวัดแจ้ง ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในทุกระดับ”นางแป๋ว กล่าวส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองกี่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่วัดโคกอุดมจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งในที่เดียวกัน 4 หน่วยเลือกตั้ง (หน่วยที่ 1-4) มีประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลาตอน 08.00 น.เมื่อเปิดหีบคูหาเลือกตั้งมีประชาชนทยอยมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อสม.แนะนำวัดอุณหภูมิก่อนลงคะแนนเสียงเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้มีประชาชนทุกเพศทุกวัยแม้แต่คนพิการอ่อนแรงหรือขาขาดก็ยังออกมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯด้วยน.ส.เพชรรัตน์ อินทะหลักอายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 6/10 2 ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า วันนี้ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลฯหลังยกฐานะจาก อบต. เพื่อเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นคนพิการขาขาดแต่ก็สามารถออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่มีเหมือนคนปกติทั่วไปไดอยากได้คนดีที่เข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองและเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังดูแลทุกข์สุขเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม เทศบาล จ.ปราจีนบุรีที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาตําบลกบินทร์ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ เทศบาลตําบลโคกปีบ เทศบาลตําบลโคกมะกอก เทศบาลตําบลนาดี เทศบาลตําบลบ้านนาปรือ เทศบาลตําบลบ้านสร้าง เทศบาลตําบลประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธิ์งาม เทศบาลตําบลเมืองเก่า เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลสระบัว และ เทศบาลเมืองหนองกี่ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 12 คน และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) จำนวน 146 คน…

ภาพ/ข่าว ลักขณา สีนายกอง

Related posts