“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรเกษตรผสมผสานขุมทองโมมเคล”

“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรเกษตรผสมผสานขุมทองโมมเคล” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรวัตวิถี

 

เมื่อเวลา 09.00 น ของวันที่ 27 มีนาคม​2564​ แขวงขุมทองเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร​ นางสาวกวินนาถ​ ตา​คีย์​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 จังหวัดชลบุรี​ และรองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท​ เดินทางร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการพัฒน่เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรเกษตรผสมผสานขุมทองโมมเคล” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรวัตวิถ เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา

โดยนาวาอากาศตรี​​ ดร.​ ปุญณัฐส​ นำพา​ ​อนุกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนหนี้สินภาครัฐและหนี้สินค่าครองชีพสูงในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และศูนย์ประสาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เขตลาดกระบัง เพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศชานกรุง เน้นความเป็นเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากปลูกสู่แปลและปรุงอันก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในช่วงปัญหาวิกฤตจากโรคระบาดโควิด​19​ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายและท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหารถเรื่องหนี้สินของประชาชนโดยตรงต่อการดำรงชีวิต

​สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้ปลูกข้าวพื้นนุ่ม​ พันธ์​กข79ให้เป็นข้าวปลอดภัยขึ้นเป็นครั้งแรกของแขวงขุมทองในพื้นที่12ไร่โดยเริ่มต้นในช่วงต้นธันวา63หวังว่าให้ประชาชนได้บริโภคข้าวพื้นนุ่มของตัวเอง ที่ปลอดจากสารเคมีในราคาที่เหมาะสม และเพิ่มเติม จากการปลูกข้าวทั่วไปในพื้นนาปัจจุบัน

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรภายในพื้นที่หันมาปลูกข่าวไร่นาสวนผสมเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลุกข้าวเกษตรปลอดารพิษแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาและเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาผลการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ผักผลไม้ปลาและข้าวปลอดสารพิษตามแนวทางเกษตรปลอดสารพิษอาหารปลอดภัย

 

ภาพ/ข่าวสมชาย​ โคตล่ามแขก​ผู้​สื่อข่าว​พัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​รายงาน

 

Related posts