พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ ที่พระเกศองค์พระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ ที่พระเกศองค์พระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา09.30น.(28 มี.ค.64) ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมณ์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพุทธสมาคม โรงเจบึงไร่1 ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ ที่พระเกศองค์พระพุทธชินราช หน้าตัก 80 นิ้ว ที่ทางโรงเจบึงไร่1 ได้จัดหล่อขึ้นมาซึ่ง พระพุทธชินราช หน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมอัครสาวก พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร จัดพิธีหล่อ ขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วิหารด้านข้างพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะฯ โดยพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาบรรจุที่พระเกศพระพุทธชินราชในครั้งทาง”ตระกูลโสภณารมย์” ได้มาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี มาไว้กราบไหว้บูชา จึงนำมาบรรจุไว้ที่องค์พระพุทธชินราช เพื่อให้ประชาชนที่ได้เดินทางมาได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งในครั้งนี้นายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์(พ่งเลี้ยง)แห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริธาตุที่พระเกศ และได้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงและใกล้เคียงมาร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศ องค์พระพุทธชินราช ในครั้งนี้จำนวนมาก

 

 

 

Related posts