รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างพร้อม เชิญชวน พี่น้องประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น บรรยากาศการเลือกตั้งคึกคัก หลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 7 ปี มีการคัดกรองเข้ม โควิด 19

     เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ 28 มีนาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่อาคารเอนกประสงค์ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยอยู่ในทะเบียนบ้านลำดับที่ 130 ซึ่งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทาง รมช.มท. ได้ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ของหน่วยเลือกตั้งอย่างเสมอภาคกันทุกคน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เท่าที่ออกไปใช้สิทธิ์มาพบว่า พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเห็นบรรยากาศแล้วก็มองว่าประชาชนนั้นมีการตื่นตัวกันมาก ซึ่งดูจากเมื่อเริ่มเปิดเวลา 8:00 น ก็มีประชาชนมาเข้าคิวกันตั้งแต่ก่อน 8:00 น ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ต้องคิดว่าประชาชนได้มีการตื่นตัวในการเลือกตั้งกันมากขึ้น ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับการออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ และเลือกตั้งนายกอบจ. เมื่อ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมาจึงถือโอกาสนี้ชักชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น

 

Related posts