เลือกตั้งเทศบาลขอนแก่นคึกคัก ประชาชนยืนรอต่อคิวใช้สิทธิ์เนืองแน่น คาดรู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม

เลือกตั้งเทศบาลขอนแก่นคึกคัก ประชาชนยืนรอต่อคิวใช้สิทธิ์เนืองแน่น คาดรู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในเขต จ.ขอนแก่น ซึ่ง กกต.กลางได้กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลฯพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันนี้ ซึ่ง จ.ขอนแก่น มีการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 84 แห่ง ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ทยอยกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้า

โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ม.9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมายืนรอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบ ซึ่งส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานหรือภารกิจส่วนตัวในด้านต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องจัดเรียงลำดับการใช้สิทธิ์ด้วยการต่อแถวหน้าคูหา และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาของการเปิดหีบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ให้ผู้แทนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2 คน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาฯ ว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งใดๆอยู่ภายในหีบก่อนถึงเวลาเลือกตั้ง ตามขั้นตอนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่และพยานได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จึงได้ทำการปิดหีบบัตรและเริ่มขั้นตอนของการเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนที่กำหนด

เช่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ 23 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ประชาชนผู้สูงอายุจำนวนมาก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คอยให้บริการในเรื่องของการตรวจสอบลำดับการเลือกตั้ง การแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้ง เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวนี้มีผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ทำเจ้าหน้าที่ต้องคอยประคองและให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.ทน.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในช่วงเช้าของวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำหน่วยได้ดำเนินการอย่างรัดกุม และรอบคอบ ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ขณะที่การนับคะแนนนั้นหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.วันนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยจะทำการตรวจนับจำนวนและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและเข้าสู่การนับคะแนนที่หน่วย ซึ่งเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จก็จะทำการรายงานผลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลมายัง กกต.กลางประจำเทศบาลฯ จากนั้นก็จะมีการประมวลผลและรวบรวมผลการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าไม่เกินเวลา 21.00 น.วันนี้จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้

Related posts