ชาวตำบลบึงทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก-สท.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กันคึกคัก

ชาวตำบลบึงทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก-สท.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กันคึกคัก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่28 มีนาคม2564 บรรยากาศการเดินทางใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หลังเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามหน่วยเลือกตั้ง ต่างๆ กันอย่างคึกคัก โดยแต่ละหน่วย จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสารักษาดินแดนอำเภอศรีราชา มาประจำที่หน่วยเลือกตั้ง คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ และมี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์

โดยบรรยากาศ ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6-7-8 ของเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเจบึงไร่1มีประชาชนพื้นที่ตำบลบึง ทยอยเดินทางมาตรวจรายชื่อ เพื่อใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เวลา 07.50 น. ซึ่งประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เปิดหีบลงคะแนน

สำหรับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จำนวน 24 คน โดยมี จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน

ซึ่งผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีจำนวน3คน คือนายธนพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค อดีตนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทีมกลุ่มลูกเจ้าพระยา หมายเลข 1 นายอภิชัย พิทยานุรักษ์กุล ทีมกลุ่มรักษ์นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หมายเลข 2 นายกุลธวัช ชัยปิยังกุร ทีมคณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล มีทีมกลุ่มลูกเจ้าพระยา ทีมกลุ่มรักษ์นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทีมคณะก้าวหน้า ซึ่งทั้ง3ทีม ส่งผู้สมัครครบทุกเขต 24 คน (เขตละ 6 คน) และยังมีผู้สมัครสท.อิสระอีกในบางเขตการเลือกตั้ง

 

 

Related posts