ศรีสะเกษ!!มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

ศรีสะเกษ!!มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่วัดบ้านบก ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ โดยมี พ.อ.พัฒนพงศ์ แสนภูวา รอง หน.กมช.กอ.รมน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ พันตำรวจโท สันติภาพ กันตะภาค รอง ผกก.สภ.ขุขันธ์ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโส อำเภอขุขันธ์ คณะกรรมการเหล่ากาขาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกกิ่งกาชาดขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยอำเภอขุขันธ์จำนวน 163 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญลังใจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ที่ประสบวาตภัยในเบื้องต้น

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยวาตภัยในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 35 หมู่บ้าน 10 ตำบล ดังนี้

ประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 คน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 279 หลัง ยุ้งฉางข้าว จำนวน 22 หลัง คอกสัตว์เลี้ยง จำนวน 61 หลัง และโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร 9 หลัง รวมประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 369 ครัวเรือน

นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยวาตภัย อำเภอขุขันธ์ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน และได้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยให้ส่วนราชการต่างๆได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้าราชการอำเภอขุขันธ์ สมาชิกกิ่งกาขาดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนจิตอาสาสาธารณภัย ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนโรงเรือน คอกสัตว์ ยุ้งฉางข้าว ที่ได้รับความเสียหาย ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 121 ครอบครัว และอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 248 ครอบครัว และได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบสาธารณภัยวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ในวันนี้ จำนวน 163 ครอบครัว ด้วย

*************

ข่าว/ภาพ บุญทัน ศรีสะเกษ

 

Related posts