ข่าวแพร่ พระสงฆ์สามเณรปฎิบัติธรรมรุกขมูลกรรมสวดมนต์ฟังเทศน์บิณฑบาตรข้าวสารอาหาร แห้งหาทุนปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างหอระฆังหอกลองวัดดอนแก้ว 21-28มีนาคม 2564

ข่าวแพร่
พระสงฆ์สามเณรปฎิบัติธรรมรุกขมูลกรรมสวดมนต์ฟังเทศน์บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งหาทุนปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างหอระฆังหอกลองวัดดอนแก้ว 21-28มีนาคม 2564

ณ.ลานปฎิบัติธรรมวัดดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีพิธีปฎิบัติธรรม สวดมนต์ พร้อมฟังเทศน์ และพิธีสืบชะตาเสดาะห์เคราะห์ และในช่วงเวลาเช้า พระภิกษุและสามเณรก็จะออกร่วมบิณบาตร โดยจะได้เดินทางไปบิณบาตรตามหมู่บ้านต่างๆทั้งอำเภอสองและอำเภอเชียงม่วน การบิณบาตรเริ่มตั่งแต่วันที่22 มีนาคม พ.ศ.2564เป็นต้นมา จนถึงวันที่28 มีนาคม
2564 ซึ่งได้ปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งแล้วให้คณะกรรมการเป็นผู้นำข้าวสารอาหารแห้งไปขายตามร้านค้าชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบและหมู่บ้านไกล้เคียง
ส่วนปัจจัยทั้งหมดก็ได้นำไปบูรณปฎิสังขรก่อสร้างหอระฆังภายในวัดดอนแก้วเพื่อให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นกิจการงานของสงฆ์และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบคงไว้อย่างไรก็ดี พระศราวุฒิ ภูริปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว เป็นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญกีบคณะผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและปฎิบัติธรรมรุกขมูล สวดมนต์ ฟังเทศน์ สืบชะตา พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญกุศล ไปหายัง บรรฑบุรุษ ครูบา อาจารย์ และญาติ ผู้ล่วงลับ
ทุกๆคน ในพิธีรุกขมูลกรรมจนเป็นผลสัมเร็จทุกประการ

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts