อยุธยา – ขนส่งอยุธยาจัดกิจกรรม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564”

อยุธยา – ขนส่งอยุธยาจัดกิจกรรม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564”

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎจราจร และทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 2 รุ่น เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา​ จำนวน 169 คน และในครั้งเป็นการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน โดยเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นางสาวสุทธามาส สากลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการจัดอบรมให้ครบ 700 คน

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจนำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 0 3533 5432 ต่อ 15 – 16

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts