ผู้สมัครนายก-สท.เมืองอรัญ เบอร์ 3 กลุ่มอรัญเจริญเริ่มคึกคักสู้ศึกเลือกตั้งของ 2 ทีมรองนายกเล็ก’สู้ศึกกันเข้มข้น

ผู้สมัครนายก-สท.เมืองอรัญ เบอร์ 3 กลุ่มอรัญเจริญเริ่มคึกคักสู้ศึกเลือกตั้งของ 2 ทีมรองนายกเล็ก’สู้ศึกกันเข้มข้น

*****เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้ ที่ตลาดเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทีมอรัญเจริญ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศเบอร์ 3 และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เบอร์ 11-16 ทั้ง 3 เขต พร้อมเอาฤทธิ์เอาชัยของผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศโค้งสุดท้าย โดยขอคะแนนจากประชาชนให้เลือกตั้งนายกเบอร์ 3 และสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์ 11-16ทั้ง 3 เขต เดินทางมาขอกำลังใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในเขตเทศเมืองอรัญประเทศออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุด

***** นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เบอร์ 3 ขอเป็นผู้นำทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจะต้องออกตรวจตราไม่นั่งเก้าอี้ เพราะหลักโบราณมีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ จากเมื่อปี59 ผู้ชายคนนี้พาพวกเราเดินพบประชาชนทุกซอกตรอกซอยในเมืองอรัญ ใช้เวลาเป็นเดือนในการเดินพบปะพี่น้องชาวอรัญในแต่ครั้งนั้นจนถึงปีนี้64 ผู้ชายคนนี้ยังพาเราเดินพบประชาชนทุกซอกตรอกซอยเหมือนเดิมตลอด5ปีเต็มที่ผู้ชายคนนี้ยังอยากเดินพบประชาชนเมืองอรัญอยู่เสมอด้วยความห่วงใยออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนชาวอรัญว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง พร้อมรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งบางจุดผู้ชายคนนี้เองก็ยังไม่เคยหยุดนิ่ง ผู้ชายคนที่ชื่อนายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง หรือหลายคนรู้จักกันในนามที่คุ้นเคยรองหงุ่น วัย54ปี เป็นลูกหลานชาวอรัญโดยแท้ การศึกษาเรียนจบโรงเรียนสำเร็จวิทยาและไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้า และปริญญาโทจากราชภัฏวไลอลงกรณ์ ซึ่งได้เข้าสู่ถนนการเมืองเพื่อบริหารบ้านเมืองอรัญตั้งแต่ปี2547 สมัยจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอรัญญประเทศครั้งแรก และได้ทำงานเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญบริหารบ้านเมือง ตลอด17ปีที่ผ่านมาในการรับใช้ประชาชนพี่น้องชาวอรัญ ทำให้รับทราบปัญหามากมายจากประชาชนด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาบ้านเกิดตนเองให้มีความเจริญเทียบเท่าตัวเมืองใหญ่ๆ ให้มีความน่าอยู่น่าอาศัยด้วยความเพียบพร้อมมากมายทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังขาดผู้นำที่จะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง และวันนี้ถึงเวลาแล้วด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ์ พบง่ายใช้คล่อง เป็นกันเองกับชาวบ้านทุกคนถึงเวลาแล้วที่ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่งขออาสามาสมัครเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองอรัญ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเบอร์ 3 และทีมงานเบอร์11-16 วันนี้จึงมาขอแรงใจจากพี่น้องชาวอรัญช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจ ให้นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง พร้อมทีมงานได้มีโอกาสได้เข้าบริหารพัฒนาบ้านเมืองอรัญด้วยครับ

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เบอร์ 3 พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เบอร์ 11-16 ทั้ง3เขต ในนามกลุ่ม “อรัญเจริญ” ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ขอคะแนนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ส่วนทีมนายกรินทร์ คติกำจร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศเบอร์ 2 พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ทั้ง 3 เขตในนาม “กลุ่มเรารักเมืองอรัญ” ติดเครื่องขยายเสียงไปตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศผู้มีสิทธิ์ ประมาณ 13,000 คน มีจำนวน 3 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 24 หน่วย ดังกล่าว

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเทศบาลตำบลคลองหาดมีติดเครืองขยายหาเสียง อยู่ 2 เบอร์ มีผู้สมัครเบอร์ 1 ร.อ.สุเทพ มากสาคร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดสู้ศึกเลือกตั้งกับเบอร์ 2 นางรัตนา ทับจันทร์ อดีตกำนันตำบลคลองหาดใครจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลคลองหาดในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ต่อตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

***ภาพ/ทีมงานผู้สมัครนายกเบอร์ 3 /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts