จ.อุตรดิตถ์ วัดกลิ่นลอยบุปผารามจัดทอดกฐิน 9 วัดในถิ่นทุรกันดาร

จ.อุตรดิตถ์ วัดกลิ่นลอยบุปผารามจัดทอดกฐิน 9 วัดในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

ณ.วัดกลิ่นลอยบุปผาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
พ.อ.(พ)พัฐนันท์ เอื้องเพ็ชร์ พร้อมด้วยคุณพัทพ์นิชา เอื้องเพ็ชร์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายพระภิกษุ จำนวน 9 วัดในถิ่นทุรกันดาล
ได้แก่

1.ที่พักสงฆ์บ้านน้ำแพ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
2.ที่พักสงฆ์โป่งปุ้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

3.วัดสิริมาตุยาราม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

4.วัดป่าห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

5.วัดป่าโคกพระธาตุ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

6.วัดป่าธรรมรส อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

7.วัดป่าสำเภาทองธรรมมาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

8.วัดป่าต้นขนุน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
9.วัดป่าภูตะเคียน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

โดยมีพระครูพิจิตรธรรมสุนทร
เจ้าคณะอำเภอเมือง-อำเภอลับแล (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ได้มีคณะศรัทธาจากทั่วสารทิศเข้าร่วมในการทอดกฐินสามัคคีและจัดทำโรงทานจำนวนมาก
รายได้ส่วนหนึ่งจากการถวายพระทั้ง 9 วัดในถิ่นทุรกันดารแล้วยังจะได้นำมาสร้างอุโบสถของวัดกลิ่นลอยบุปผาราม ที่กำลังดำเนินก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts