ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 นำจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดดอยท่าเสา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 นำจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดดอยท่าเสา

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 นำกำลังพล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/62 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ รุ่นที่ 3/66 และ 1/65, กรมทหารม้าที่ 2, กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมงานกฐินค่ายพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Related posts