ตร.อุตรดิตถ์จัดชุดแอดแวนเจอร์รัอนแมนพร้อมด้วยสไปเดอร์แมนและจ่าเฉยให้ความรู้เด็กๆใน โครงการเสริมทักษะทางวิชาการแบบองค์รวม(ท่องไปในชุมชน)

ตร.อุตรดิตถ์จัดชุดแอดแวนเจอร์รัอนแมนพร้อมด้วยสไปเดอร์แมนและจ่าเฉยให้ความรู้เด็กๆใน
โครงการเสริมทักษะทางวิชาการแบบองค์รวม(ท่องไปในชุมชน)


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 215 คน ได้มาศึกษาดูงานของตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ใน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยตำรวจได้จัดจ่าเฉย 5 G และตำรวจแอดแวนเจอร์ ไอร้อนแมนกับสไปเดอร์แมน มาให้ความรู้กับเด็กๆ และตำรวจทำป็อบคอน และขนมสายไหม น้ำและขนมต่างๆ แจกจ่ายให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งได้พาคณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมและทำการปล่อยปลาที่ ลานปล่อยปลา หน้าองค์พระพุทธเมตตา หลัง สภ.เมืองอุตรดิตถ์

 

Related posts