พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน 

“พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2
ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0830
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ร่วมกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ เข้าสู่กองประจำการ เพื่อยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ แสดงถึงความมีไมตรีจิต ของผู้บังคับบัญชา ในการต้อนรับทหารใหม่ที่ได้เข้ารับราชการทหาร โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะนายทหาร, ผู้ฝึกทหารใหม่ และครูนายสิบ ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ ห้องเรียนกองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21

Related posts