ความเจริญมาพร้อมทุกข์ชาวบ้าน รวมตัวส่งหนังสือเรียกร้องขอจุดกลับรถและทางเดินข้ามถนน

ความเจริญมาพร้อมทุกข์ชาวบ้าน รวมตัวส่งหนังสือเรียกร้องขอจุดกลับรถและทางเดินข้ามถนน

วันนี้27 มี.ค.64 ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท แยกไฟแดง กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง กว่า 50 คนได้มารวมตัว เพื่อส่งหนังสือเรียกร้อง และเขียนป้ายเรียกร้อง ขอเพิ่มจุดกลับรถบริเวณแยกไฟแดง กม.10 ,ทางเดินลอดข้ามถนนแบบโปร่ง ทั้งฝั่งตลาด กม.10 และฝั่ง รพ.สิริกิติ์ ,ขอเพิ่มจุดกลับรถ ระหว่างแยกแยกไฟแดง กม.10- กม.8 และยูเทิรน์ ระหว่างทางเข้า รพ.สัตหีบ กม.10 ถึงทางเข้า ซอยศาลาแดง และสัญญานไฟจาราจรบริเวณแยกทางเข้า รพ.สัตหีบ กม.10 โดยมี นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นายสัตยา จุฑาจันทร์ หัวหน้าหมวดทางหลวงสัตหีบ นายรัฐเขต รุ่งสว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง นายช่างดูแลโครงการก่อสร้างถนนทางลอด กิโลเมตรที่ 10 นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.เขต8 ชลบุรี นางสุทธารัตน สนามชัย กำนันตำบลพลูตาหลวง นายยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.พลูตาหลวง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ชลบุรี เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน และรับหนังสือเพื่อนำไปประชุมและประสานงานปรับปรุงแก้ไขเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พลูตาหลวง ดูแลความสงบเรียบร้อย ตลอดการรับฟังปัญหา

นายยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.พลูตาหลวง ตัวแทนประสานงานชาวบ้าน กล่าวว่า วันนี้เราได้มาส่งหนังสือคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ก.ม. 10 แบบทึบ, เพิ่มจุดกลับรถ ตามที่กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างอุโมงค์และสะพานข้ามแยกกม. 10 และถนนสาย 3 ช่วง ก.ม. 10 ถึงแยกสัตหีบและอีกหลายพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ เพื่อรองรับความเจริญให้สอดคล้องโครงการ EEC โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งพวกเราชาวสัตหีบเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญที่เข้ามาในพื้นที่ แต่ปัญหาการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ก.ม. 10 ซึ่งก่อสร้างเป็นแบบทึบ ยูเทิร์นกลับรถไปรวมอยู่วงเวียนที่สี่แยก ก.ม. 10 ทำใประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถ และการมีวงเวียนจะทำให้มีอุบัติเหตุมากขึ้นพวกเราเห็นควรทำไฟแดงไปเลย ทางเราจึงขอคัดค้านเต็มรูปแบบ จนกว่าจะมีการแก้ไขที่ทุกฝ่ายรับได้ ,ขอเพิ่มยูเทิร์น 1 จุด ระหว่างแยก ก.ม. 10 ถึงยูเทิร์น ก.ม. 8 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งรถทุกคันจะต้องมาติดตรง วงเวียนยูเทิร์นแยก ก.ม. 10 เพื่อรอกลับรถพวก เราเห็นควรสร้างยูเทิรน์ เพื่อให้กลับรถจะดีกว่า ไม่ควรไปวนรถในวงเวียนเพื่อกลับรถ ซึ่งผลกระทบของการสรก่อสร้างแบบนี้ทำให้ชาวบ้าน นักเรียน พระภิกษุสงฆ์ ร้านค้า ที่ใช้แยก ก.ม.10 เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง จากการออกแบบการก่อสร้างของกรมทางหลวง ซึ่งเราสรุปข้อเรียกร้องของชาวบ้านได้ดังนี้ สะพานแบบทึบไม่เอา ขอให้มีทางเดินลอดข้ามแบบโปร่งคนเดินข้ามได้ ทั้งฝั่งตลาด ก.ม. 10 และฝั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , ใต้สะพานข้ามแยก ก.ม. 10 เพิ่มทางยูเทิร์นลอดใต้สะพานก่อนถึงวงเวียนทั้งฝั่งตลาด ก.ม.10 และฝั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ยูเทิร์นระหว่างแยก ก.ม. 10 ถึงยูเทิร์น ก.ม. 8 เพิ่มอีก 1 จุด และ ยูเทิร์นระหว่างทางเข้าโรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10 ถึงทางเข้าแยกซอยศาลาแดง เพิ่ม 1 จุด ถ้ามีโครงการแล้วก็ให้รีบดำเนินการก่อสร้าง เพิ่มไฟจราจร บริเวณทางแยกเข้าโรงบาลสัตหีบ ก.ม. 10

โดย นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ได้เดินทางมารับฟังปัญหาพร้อมและเป็นผู้แทนให้คำสัญญากับประชาชนว่า จะนำปัญหาที่ร้องเรียนทั้งหมดไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมกับแจ้งอีก1 เดือน จะเชิญทุกหน่วยงานมาประชุมกันที่อำเภอสัตหีบ โดยจะเชิญภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยเพื่อหาทางออกร่วมกันตามข้อเรียกร้องของประชาชนในวันนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Related posts