เจ้าหน้าที่ยึดไม้ประดู่-ชิงชันมูลค่ากว่า 2 ล้านที่ ต.เวียงทอง

เจ้าหน้าที่ยึดไม้ประดู่-ชิงชันมูลค่ากว่า 2 ล้านที่ ต.เวียงทอง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการของ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.8 (ห้วยขมิ้น), ตำรวจภูธรสูงเม่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด. 323 กองกำกับการ ตชด.32 (พะเยา) และเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้ร่วมกันตรวจยืดไม้ของกลาง บริเวณสวนไม่มีเลขที่ บ้านไชยมาตย์ หมู่ที่ 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประกอบด้วย ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 41 ชิ้น/เหลี่ยม ปริมาตร 6.48 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 1,944,000 บาท, ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 63 ท่อน ปริมาตร 21.60 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 766,000 บาท

ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าว ลืบเนื่องจากคณะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่าเมื่อคืนวันที่ 7 พ.ย.66 มีรถขนไม้ผิดกฎหมายลักลอบนำไม้เข้ามาซุกซ่อนบริเวณสวนดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบที่สวนซึ่งมีรั้วรอบขอบชิด ประตูปิดล็อคด้วยกุญแจไว้ด้านนอก เมื่อมองผ่านรั้วเข้าไปพบมีกองไม้จำนวนหลายกองถูกปิดคลุมด้วยผ้าใบสีดำลักษณะปิดบังอำพราง จึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น เพื่อสอบถามว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นของผู้ใด และให้ประสานเจ้าของสวนดังกล่าวเพื่อขอทำการตรวจสอบ

จนทราบภายหลังว่าสวนดังกล่าวมีนายสมเกียรติ (สงวนนามสกุล) ชาวตำบลเวียงทอง เป็นเจ้าของและได้ประสานเจ้าของสวน แต่เจ้าของสวนไม่อยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถเดินทางมาพบคณะเจ้าหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้ญาติมาพบกับเจ้าหน้าที่แทน เพื่อนำเข้าทำการตรวจสอบสวนดังกล่าว จากการตรวจสอบพบไม้แปรรูปที่มีลักษณะใหม่ ไม่เคยผ่านเป็นเครื่องเรือน เครื่องใช้ หรือสิ่งปลูกสร้างมาก่อนแต่อย่างใด และไม่มีรูปรอยดวงตราของภาคราชการ หรือเอกชนตีประทับแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าไม้ดังกล่าวผิดข้อกฎหมายข้างต้น สอบถามญาตินายสมเกียรติ ให้การว่า ไม่ทราบไม้เป็นของผู้ใด และไม่ทราบที่มาของไม้แต่อย่างใด

จากนั้นจึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐาน “มีไม้กระยาเลยหวงห้าม (ไม้ประดู่,ไม้ชิงชัน) แปรรูปไว้ในครอบครองปริมาตรเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต” , มาตรา 70 “ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ใดได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้น” โดยนำไม้ของกลางมอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พร.8 (ห้วยขมิ้น) นำไปเก็บรักษาตามระเบียบต่อไป.

จิราภรณ์ ศิริทิชากร/089-9509335

Related posts