จ.พิษณุโลก ปศุสัตว์ ตรวจห้องเย็น พบซากสัตว์ไม่มีแหล่งที่มา

จ.พิษณุโลก ปศุสัตว์ ตรวจห้องเย็น พบซากสัตว์ไม่มีแหล่งที่มา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 หน่วยงานความมั่นคง กอร.มน. ทหาร ตำรวจและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ บูรณาการร่วมกัน ดำเนินการตรวจห้องเย็น ชื่อ ห้องเย็นพิษณุโลก โดยบริษัท ที ทริปเปิ้ล เอส (2003) จำกัด เลขที่ 61/9 หมู่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพบซากสัตว์ที่ไม่มีแหล่งที่มา เก็บในห้องเย็นดังกล่าว (2 ห้อง) รวมซากสัตว์ทั้งสิ้น 53,052 กิโลกรัม ดังนี้
– ซากสุกร 39,444 กิโลกรัม (หัว 24,749, หมูหัน 3,186, เนื้อ 5,566, คากิ 3,408, ขา 2,536)
– ซากกระบือ (หนัง) 8,123 กิโลกรัม
– ซากไก่ 1,394 กิโลกรัม
– ซากเป็ด 110 กิโลกรัม
– ซากนกกระทา 3,981 กิโลกรัม
จากการสอบถามผู้จัดการห้องเย็น แจ้งว่าเจ้าของห้องเย็นอยู่จังหวัดราชบุรี โดยใช้ห้องเย็นเป็นที่รับฝากสินค้า และไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จากการตรวจสอบเอกสาร ไม่พบเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ สารวัตรกรมปศุสัตว์ จึงได้ทำการยึด/อายัด ซากดังกล่าวไว้ทั้งหมด โดยให้ผู้จัดการห้องเย็น แจ้งให้เจ้าของสินค้านำเอกสารมาแสดงยืนยันแหล่งที่มาของซากสัตว์ ต่อสารวัตรกรมปศุสัตว์ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ (7-16 พฤศจิกายน 2566)
ข้อหาในการกระทำผิด : เคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติ/มาตรา : พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 22 และ 34 ดำเนินการกับของกลางที่ตรวจพบ (ยึด,อายัด/ทำลาย) : อายัด วันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้นำเอกสารมาแสดงและได้ทำการลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก

 
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6***

Related posts