ชุมพร – เตรียมความพร้อมและการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร

ชุมพร – เตรียมความพร้อมและการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร

 

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของเทศบาลเมืองชุมพร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)

กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร

วันนี้(27 มี.ค. 64) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมพร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง, นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง, นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงิน, นายวันชัย สุทิน อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 8, นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ, นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, นายพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ได้ร่วมประชุมหารือ กับปลัด อบต. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจติดตามความพร้อม และ การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร ที่กำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)โดยมี ด้วย ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กต.จว.ชุมพรพร้อม นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรีรอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กล่าวว่า ตรวจสอบถึงการเตรียมการในการจัดการ ของ ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของท่านปลัด นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้ เป็นอย่างดียิ่ง และคิดว่าในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะมีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพรคงไม่มีปัญหาและอุปสรรค ใดๆ และขอเชิญชานพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร ทุกเขตเทศบาล ให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนด้วยครับ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts