กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา

 


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ระหว่าง พันโท โสภณ เชี่ยววานิช นายทหารฝ่ายยุทธการฝ่ายอากาศ กองทัพภาคที่ 3 และ พันโท อรรคพล เมธังกูร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Related posts