เริ่มแล้ว ! งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน อ.เวียงสา ประจำปี 2566 “ชลน่าน” รมว.สาธารณสุข ประธานพิธีลั่นฆ้องเปิดงานแข่งเรือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566

เริ่มแล้ว ! งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน อ.เวียงสา ประจำปี 2566 “ชลน่าน” รมว.สาธารณสุข ประธานพิธีลั่นฆ้องเปิดงานแข่งเรือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 เวลา09.00น.

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีลั่นฆ้องเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อ.เวียงสา จ.น่าน

สำหรับงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในวันออกพรรษาเป็นระยะเวลายาวนานนับหลายร้อยปี ซึ่งในปี 2566 นี้ การจัดงานแข่งเรือของอำเภอเวียงสาได้จัดให้คงความเป็นเอกลักษณ์เดิม ให้มากที่สุดกล่าวคือลักษณะเรือขุดจากไม้ท่อนมีการแกะสลักหัวและหางเรือเป็น รูปพญานาค อ้าปากชูคอ มีเขี้ยวโง้งงอนสง่างาม การแข่งเรือและทานสลากภัตตามวัดต่างๆ จึงถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดน่าน สนามอำเภอเวียงสาถือเป็นจุดเด่นคือ จัดงานตรงกับวันออกพรรษาของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเวียงสา โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้

– ประเภทเรือเล็ก (เรือเล็กโอเพ่นน่าน /เรือเล็กเวียงสาสัมพันธ์)
– ประเภทเรือกลาง
– ประเภทเรือใหญ่
– ประเภทเรือใหญ่เอกลักษณ์หน้า

สำหรับปี 2566 นี้ อำเภอเวียงสาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน คณะศรัทธาบ้านบุญยืน ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสา ชมรมเรือแข่งอำเภอเวียงสา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการพ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาอำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

**************
สุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์
รายงาน

Related posts