อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เข็ม) และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะกรรมการคุ้มและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เข็ม) และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะกรรมการคุ้มและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เข็ม) และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการคุ้มและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการตำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี โดยมี พันตำรวจเอก นฤนาท พุทไธสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เข็ม) และใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น ๔๔๘ คน ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรวังน้อย ๔๑๓ คน สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน จำนวน ๓๕ คน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการคุ้มและบุคคลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการตำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ตั้งใจร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จ

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts