อำนาจเจริญ ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะการแสดงถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินเขมราฐ โมเดล .

อำนาจเจริญ
ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะการแสดงถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินเขมราฐ โมเดล .


วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากชมรม เครือข่ายพลังสตรีพัฒนาอำนาจเจริญ ได้ ร่วมการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดิน เขมราฐ เพื่อเปิดการ ท่องเที่ยว ร่วมกลุ่ม วัฒนธรรมการแสดง อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นอำเภอ อยู่ใกล้ชิดติดกัน ประชาชน ไปมา ซื้อขายสินค้า ร่วมกันและไปมาสะดวก ซื้อสิ่งของเป็นจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม พิธีกร และผู้ จัด การ ลำดับกสรแสดง ใน ถนนคนเดิน พร้อมยังเป็นการ แลก เปลี่ยนวัฒนธรรมในด้านการแสดง ฟ้อนรำ อ่อนช้อย สวยงาม ชึ่งมาจาก หลายๆสถาบันได้มาส่งเสริมฟ้อนรำ เช่นจ.อุบลฯจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลายสถาบันอืกด้วยเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงถนนวัฒนธรรม ถนนคนเดินอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ ชมรมเครือข่าย พลังสตรี พัฒนา อำนาจเจริญ นำโดย คุณแม่พุทธรักษา ภูย่านาง ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่า ประทับใจ ในถนนคนเดิน ซึ่ง ทำให้ พ่อค้าแม่ค้าได้ขายของ ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนมากประทับใจ ในบ้นเมืองยามนี้ พ่อค้าแม่ค้ายิ้มได้ผู้คนมาชื้อวิ่งของเป็นจำนวนมากๆ เป็นการเปิดบ้าน ถนนคนเดิน โดย เฉพาะวันนี้ได้มีชมรมเครือข่ายพลังสตรีพัฒนาอำนาจเจริญนำโดยคุณแม่พุทธรักษาภูย่านาง พร้อมนางรำ ได้ นำเสนอผลงาน นางรำมาด้วยชุดผ้าลายมัดหมี่ สวยงามจาก ร้าน OTOP คำพระ จังหวัดอำนาจเจริญ มาเผยแพร่นำแสดงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คน ได้ชม สินค้า ชุดผ้าสวยสง่างาม หลากหลาย อลังการ แสดงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐโมเดลจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สื่อข่าวยังได้ พูดคุยกับ กลุ่มศิลปะ แสดงจังหวัดอุบลราชธานีว่าโอกาสหน้าหากอำนาจเจริญมีกิจกรรม ก็จะมา ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เช่นกัน.

ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน 0986214219

Related posts