จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านสื่อโซเชียล กรณีสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านสื่อโซเชียล กรณีสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมศรีอุตราชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านสื่อโซเชียล กรณีสุนัขและแมวจรจัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เพจ facebook อุตรดิตถ์หมาแมวหาบ้าน เนื้อหา ในสื่อ เป็นการขอความช่วยเหลือคนรักสุนัขเมตตารับเลี้ยงสุนัขจรจัด ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีจำนวนมากขึ้น และมีข้อร้องเรียนเรื่องสุนัขทำร้าย บุคลากรและญาติผู้ป่วย การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จากการหารือในที่ประชุม ให้ดำเนินการดังนี้
1 สำรวจจุดที่มีสุนัขจรจัด ว่ามีที่ใดบ้าง จำนวนกี่ตัว โดยให้ผู้ให้อาหารสุนัขจรจัดและกู้ภัยของมูลนิธิ ต่างๆ ดำเนินการสำรวจ
2 สำรวจคนที่มีเมตตาให้อาหาร สุนัข เพื่อที่จะได้ร่วมมือในการสำรวจและช่วยกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดต่อไป
3 เปิดใจคุยกันระหว่างคนห้ามให้อาหารสุนัข กับคนที่ให้อาหารสุนัข ซึ่งต้องไม่แอบหลบในการให้อาหารสุนัขจรจัด
4 จัดระเบียบการให้อาหาร เป็นเวลา สถานที่ รวมทั้งการรักษาความสะอาด
5 ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกับทางปศุสัตว์ด้วยใจเมตตา ไม่ทารุณกรรมสัตว์
6 หลังจากมีการสำรวจจำนวนสุนัขจรจัดแล้วให้ทางปศุสัตว์จังหวัดและเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จับสุนัขทำหมันและฉีดวัคซีน โดยอาศัยผู้ให้อาหาร ช่วยจับสุนัขบางตัวที่จับไม่ได้ให้กู้ภัยช่วยจับ หรือ จ้างคนรับจ้างจับ สุนัขมาจับให้
7 ถ้าเทศบาลยังไม่มีสถานที่รองรับที่เหมาะสมเช่นศูนย์พักพิง ให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทำศูนย์พักพิงขึ้น เป็นการชั่วคราว จนกว่าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่ตำบลชัยชุมพลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงจะย้ายสุนัขจรจัดเหล่านี้ ไปอยู่ยังศูนย์ พักพิงถาวรต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566

Related posts