“วัฒนธรรมอุตรดิตถ์มอบทุนคนดีมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์”

“วัฒนธรรมอุตรดิตถ์มอบทุนคนดีมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ของวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก ได้แก่ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อ.ท่าปลา โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อ.น้ำปาด โรงเรียนฟากท่าวิทยา อ.ฟากท่า และโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อ.บ้านโคก โดยมีผู้บริหารและคณะครูอาจารย์สถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

ในการนี้ นายสุรพันธ์ฯ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นของวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยท่านพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัด และประธานมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อบรรเทา ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินชีวิตในการเป็นคนดีของครอบครัว ของโรงเรียน ของชุมชน/สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจะได้รักษาความดีเช่นนี้ให้เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนพี่น้องต่อไป ซึ่งแต่ละจังหวัดรวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน เป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี ระดับชั้นละ 1 ทุน โดยไม่ซ้ำกันของแต่ละระดับชั้น แต่ละโรงเรียน และครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทุนการศึกษาอำเภออื่นๆ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการมอบให้เรียบร้อยหมดแล้ว กล่าวคือ สถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอลับแล และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการมอบทุนแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย ได้ดำเนินการมอบทุนแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย อำเภอทองแสนขัน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน รวมทั้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคน และโรงเรียนชุมชนบ้านดง อำเภอพิชัย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ตระหนักถึงระยะทางที่ห่างไกลของพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากของการเดินทางไปรับทุนของนักเรียนนักศึกษาที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น โรงเรียนบ้านโคกวิทยา มีระยะทาง ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ถึง 175 กิโลเมตร จึงได้อำนวยความสะดวกออกมามอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ และเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมของสำนักงานไปในคราวเดียวกัน โดยการดำเนินการเช่นดังกล่าว เป็นการใช้หลักการเด็กเป็นศูนย์กลาง และเข้าใจ เข้าถึงพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

Related posts