ขอนแก่นเร่งแจกจ่ายหีบบัตร-บัตรเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล ครบทุกอำเภอ กกต.ย้ำชัดหลัง 6 โมงเย็นวันนี้ห้ามหาเสียง-ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และจัดเลี้ยงเด็ดขาด พบผิดฟันไม่เลี้ยง 

ขอนแก่นเร่งแจกจ่ายหีบบัตร-บัตรเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล ครบทุกอำเภอ กกต.ย้ำชัดหลัง 6 โมงเย็นวันนี้ห้ามหาเสียง-ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และจัดเลี้ยงเด็ดขาด พบผิดฟันไม่เลี้ยง

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 27 มี.ค.2564 ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการเทศบาลนครขอนแก่น สถานที่ที่ กกต.ประจำเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นจุดรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ซึ่ง กกต.กลางได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยบรรยากาศโดยทั่วไปของการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำ ทน.ขอนแก่น ได้จัดเรียงลำดับการเข้ารับทีละเขต เริ่มจากเขต 1 ถึง เขต 4 โดยกำหนดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยคณะกรรมการประจำหน่วยในแต่ละเขต จะต้องตรวจนับอุปกรณ์ต่างๆให้แล้วเสร็จและครบถ้วน จึงจะสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆไปทำการจัดเตรียมการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองรับผิดชอบได้ ซึ่งในการแจกจ่ายหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งทั้ง 129 หน่วยเลือกตั้งของเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย กกต.ประจำ ทน.ขอนแก่น จะลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกทศมนตรี ในพื้นที่ 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เทศบาลฯทุกแห่งได้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ กกต.กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอนแก่น มีการจัดการเลือกตั้งเทศบาลทั้งหมด 84 แห่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของการจัดการเลือกตั้งในภาคอีสาน โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,255 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 680,000 คน ซึ่งเทศบาลที่มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดคือ เทศบาลนครขอนแก่น 129 หน่วยเลือกตั้ง

                “ ด้วยความคุ้นชินในการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คณะทำงานทุกอย่างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ กกต.กำหนดไว้ในภาพรวม อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันนี้เป็นต้นไป คือการที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องห้ามหาเสียงในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการจัดเลี้ยงต่างๆในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งหากพบการกระทำความผิดทีมสืบสวนของ กกต.จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที”

Related posts